गोदावरी

गोदावरी नगरकाे याेजना : ढलको उचित व्यवस्थापनदेखि एक वडा एक हरियाली उद्यान

ललितपुर, बिहीबार, २ भाद्र २०७९ । गोदावरी नगरपालिकाले एक वडा एक हरियाली उद्यानको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार हरियाली उद्यान निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि हरेक वडामा वातावरणमैत्री जनमैत्री पार्क निर्माण गर्ने, वातावरण संरक्षण हरियाली प्रर्बद्धृन र खुल्ला क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको हो ।

फोहोरलाई मोहोरमा परिण गर्न तथा सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने प्रोत्सान स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि आगश्यक ऐन नियम निर्माण गर्ने, नगरपालिका भित्र सञ्चालित विभिन्न ठूला मझौला उद्योग कलकारखाना बंगुर फम, कुखुरा फम लगायतका सबै बदशालाबा हुने प्रदूषण र तिनको व्यवस्थापनका लागि रोकथाम गर्ने कार्य भए नभएको कार्य अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि दण्ड तथा जरिवानको व्यवस्था गर्ने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, विद्यालय तहमा वातावरण संरक्षण फोहोर व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी मोडल अवधारणा अनुसार कुनै निजी लगानी कर्तासँग प्रतिस्पर्धा गरी स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउने, टोल समुदायमा विभिन्न वातावरण तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्ने, समुदायमा आत्मनिर्भर र वातावरण संरक्षणको नमूना समुदायको रुपमा निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ ।

ढलको उचित व्यवस्थापनका लागि दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माणको कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बनाउने र सो प्लान्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.