May 18, 2024
Uncategorized

भच्चेक पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाईको गन्तव्य

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका स्थित सुन्दर भच्चेक बजार ।

भच्चेक पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाईको गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।

२०८१ साल वैशाख १८ गते मंगलबार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *