Monday, March 1, 2021
More

    वडा नं.३

    सिरानचोक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

    गोरखा, २०७४ साल फागुन १३ गते । सिरानचोक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम अगाडी बढाएको छ । आगामी शैक्षिक शत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उदेश्यका...

    Recent Articles

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox