Monday, March 1, 2021
More

    वडा नं.८

    सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्न प्रस्तावित स्थलहरुको निरीक्षण कार्य सम्पन्न

    गोरखा, २०७४ साल कात्तिक १९ गते आइतबार । सिरानचोक गाउपालिकाको केन्द्र आम जनतालाई उपयुक्त हुनेगरी गाउपालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्ने प्रस्तावित स्थलहरुको सामाजिक , भौगोलिक,...

    Recent Articles

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox